در حال حاضر این شرکت با داشتن خطوط تولیدی مختلف قادر به ساخت و تولید گرانول های سیم و کابل نیز می باشد. تولید گرانول صنعتی جهت صنایع سیم و کابل بخش عمده فعالیت های این شرکت را تشکیل می دهد .

هرکدام از بخش های  تولیدی این شرکت روند خاص خود را دارد و در جهت تولید انواع گرانول های ذیل مشغول به فعالیت می باشد.

 

انواع گرانول عایق و روکش افشان و نصب ثابت سیم وکابل جنرال با گریدهای مختلف

گرانول سیم و کابل کامپیوتر

گرانول ویژه کاربردهای حرارتی سیم و کابل 90 و 105 و ST2  و ST1   و YM5

انواع گرانول های عایق و روکش مقاوم در برابر شعله ، مقاوم در برابر روغن و هیدروکربنها  ، مقاوم در برابر شوینده ها

انواع گرانول های عایق و روکش تلفنی و مخابراتی ، رانژه ، سیم گوشی و ... بر پایه PE

روکش سیم و کابل کواکسیال

عایق و روکش سیم و کابل TPE

روکش و کابل جوش برپایه PVC ، TPE

انواع گرانول های عایق سیم های اتومبیلی T2 ، T1 و عایق های حرارتی گرانول عایق و روکش سیم و کابل مقاوم در برابر UV و شرایط جوی

انواع مستربچ های رنگی با خواص پخش رنگ مطلوب

 

مستبرچ برای سیم و کابل