زمینه تولیدی دیگر شرکت ، ساخت گرانول P.V.C  شلنگ است . شرکت صنعت گرانول ضمن تولید گرانول های مختلف، تحول عمده ای در سطح تولیدات خود ایجاد نموده و هم اکنون قادر به تولید انواع گرانول پی . وی . سی شلنگهای معمولی ، شلنگهای صنعتی ، باغبانی ، شلنگ های شفاف و آبنما  و غیره می باشد.