قیمت محصولات شرکت صنعت گرانول به شرح زیر اعلام می گردد :

 

⏺مواد عایق افشان بیرنگ ⬅️ 96200 ریال
⏺مواد عایق نصب ثابت بیرنگ ⬅️ 95800 ریال
⏺مواد روکش افشان مشکی   ⬅️ 97700 ریال
⏺مواد روکش نصب ثابت مشکی ⬅️ 95800 ریال
⏺مواد فیلر بیرنگ ⬅️ 56800 ریال
⏺مواد بند تخت سفید ⬅️94700 ریال

 

 « قیمت ها نقدی می باشد »