قیمت محصولات شرکت صنعت گرانول به شرح زیر اعلام می گردد :

 

⏺مواد عایق افشان بیرنگ ⬅️ 96500 ریال
⏺مواد عایق نصب ثابت  بیرنگ ⬅️ 96000 ریال
⏺مواد روکش افشان مشکی   ⬅️ 98000 ریال
⏺مواد روکش نصب ثابت مشکی ⬅️ 96000 ریال
⏺مواد فیلر بیرنگ ⬅️ 57000 ریال
⏺مواد بند تخت سفید ⬅️95000 ریال

 

 « قیمت ها نقدی می باشد »