قیمت محصولات شرکت صنعت گرانول به شرح زیر اعلام می گردد :

 

⏺مواد عایق افشان بیرنگ ⬅️ 98000 ریال
⏺مواد عایق نصب ثابت  بیرنگ ⬅️ 97500 ریال
⏺مواد روکش افشان مشکی   ⬅️ 99500 ریال
⏺مواد روکش نصب ثابت مشکی ⬅️ 97500 ریال
⏺مواد فیلر بیرنگ ⬅️ 58000 ریال
⏺مواد بند تخت سفید ⬅️96000 ریال

 

 « قیمت ها نقدی می باشد »